hero

Chuyên trang chứng chỉ

Chứng chỉ hành nghề cá nhân và chứng chỉ hoạt động tổ chức!

Thi sát hạch → Hướng dẫn →

💡 Tư vấn chính xác

Nghiên cứu kỹ luật xây dựng và các quy định có liên quan, quy chế của Hội và Hiệp hội

⚡️ Uy tín tin cậy

Coi công việc của Hội viên là công việc của mình, lo lắng quan tâm vấn đề cùng Hội viên

🛠️ Hồ sơ đơn giản

Hồ sơ đơn giản, đúng quy định. Các chuyên gia am hiểu pháp luật về xây dựng thực hiện.

📦 Giảm thiểu thủ tục

Đúng các quy định của pháp luật về xây dựng có liên quan, không thủ tục phiền hà

🔩 Rõ ràng đúng hẹn

Các thông tin về lịch thi, thời gian thi và cấp chứng chỉ luôn phản ánh đúng thực tế

🔑 Chi phí thấp

Sử dụng đúng các chi phí tư vấn, chi phí thực hiện các dịch vụ. Không tiêu cực phí, không bao đậu bao đỗ.

Sản phẩm của đề tài khoa học RD.GXD.05.2021

Đơn vị tài trợ thực hiện đề tài

GXD tài trợ thực hiện đề tài

Hãy trở thành nhà tài trợ, Logo của bạn sẽ đặt ở đây.