# CÁC HỒ SƠ, BIỂU MẪU

Các giấy tờ cần có trong hồ sơ xin xét cấp chứng chỉ hành nghề:

  • 2 ảnh 4x6 nền trắng
  • Chứng minh nhân dân - bản công chứng
  • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng - bản công chứng
  • Chứng chỉ hành nghề cũ - bản công chứng (nếu có)
  • Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu
  • Quyết định phân công nhiệm vụ - bản gốc hoặc bản công chứng
  • Một số trường cần thêm hợp đồng để bổ sung thông tin chứng minh năng lực

Chi tiết quy định xin xem thêm tại:

Chi tiết cho từng trường hợp cụ thể xin liên hệ nhân viên GXD để được tư vấn.

Theo quy định, trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ phải có: Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai.

Thường các tài liệu này của mọi người hay thiếu thông tin, gây khó khăn trong quá trình xét cấp chứng chỉ hành nghề. GXD xin chia sẻ để bạn tham khảo các mẫu sau. Mỗi khi được giao nhiệm vụ (nhất là giao nhiệm vụ điện tử) hãy chủ động chế bản rồi in ra, hoặc yêu cầu người soạn tham khảo các QĐ này trước khi soạn gửi sếp ký. Khi nhận QĐ hãy sao lưu vào hồ sơ cá nhân để khi làm hồ sơ xin cấp chứng chỉ cho thuận tiện, đỡ phải chạy vậy mất thời gian, tốn kinh phí và buồn phiền vì đi kiếm tài liệu.

Last Updated: 6/7/2021, 5:10:05 PM