# Hướng dẫn dẫn làm bài thi chứng chỉ hành nghề xây dựng và ôn thi sát hạch theo phần mềm Bộ Xây dựng

# Luyện tập thi trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ hành nghề với đề thi thật

Các đề thi thật đã qua các kỳ thi được GXD sưu tầm, biên tập, số hóa và lập trình online để chia sẻ các đồng nghiệp luyện tập.

Bạn nhìn ngay lên trên đầu trang (hoặc truy cập https://cchn.gxd.vn) rồi vào mục Trắc nghiệm, bạn sẽ thấy các đề thi trắc nghiệm ở đó. Rất đơn giản, chỉ cần chạm vuốt hoặc kích chuột, bạn có thể ôn luyện thi sát hạch CCHN bằng Máy tính hoặc Điện thoại SmartPhone đều được.

Ví dụ: Đề thi trắc nghiệm sát hạch lấy chứng chỉ hành nghề Giám sát công trình giao thông (chạm vào để mở ra)

# Các Hội viên VACE và VACC được cấp tài khoản Miễn phí https://gxd.edu.vn

Các hội viên do GXD tư vấn sẽ được cấp tài khoản miễn phí để ôn thi sát hạch trước khi thi chính thức.

Để tiết kiệm chi phí thi lại cho các Hội viên, GXD xây dựng các khóa học ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề.

Các khóa ôn thi bạn có thể xem tại đây: https://gxd.edu.vn/category/chung-chi-hanh-nghe/15

Giao diện LÀM BÀI THI được lập trình mô phỏng gần tương tự giao diện trang LÀM BÀI THI của Bộ Xây dựng. Nhằm giúp các bạn thi chứng chỉ hành nghề quen thuộc rồi, khi vào thi chính thức sẽ thuận lợi hơn. Các câu hỏi sẽ thường xuyên được cập nhật theo bộ câu hỏi của Bộ.

Lưu ý: Đây hoàn toàn là nhiệt tình của GXD, mong muốn các hội viên có thêm công cụ học tập, không chỉ là ôn thi, mà là học thêm các kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên môn qua học và thi các câu hỏi trắc nghiệm. Chúng ta đều biết là khi thi học được nhiều nhất. Kinh phí xây dựng trang web, duy trì và cập nhật được trích từ chi phí tư vấn.

Last Updated: 12/28/2021, 2:35:20 PM